ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDDI-55227-140-20140722-121625 22/07/2014 12:16:25 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Μακεδονίας Φλωρίνης PDDI-55227-267-20140722-122756 22/07/2014 12:27:56 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDDI-55227-525-20140722-125022 22/07/2014 12:50:22 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ηπείρου Θεσπρωτίας PDDI-55227-471-20140722-132428 22/07/2014 13:24:28 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-734-20140722-132905 22/07/2014 13:29:05 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDDI-55227-383-20140722-140407 22/07/2014 14:04:07 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Θεσσαλίας Λάρισας PDDI-55227-1775-20140722-144649 22/07/2014 14:46:49 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Ελλάδας Ηλείας PDDI-55227-2074-20140722-145644 22/07/2014 14:56:44 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDDI-55227-1439-20140722-145815 22/07/2014 14:58:15 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDDI-55227-2084-20140722-145825 22/07/2014 14:58:25 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING