ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDDI-55227-13415-20140724-131704 24/07/2014 13:17:04 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-17782-20140725-170710 25/07/2014 17:07:10 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κρήτης Λασιθίου PDDI-55227-20181-20140728-093956 28/07/2014 09:39:56 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κρήτης Ρεθύμνου PDDI-55227-789-20140722-133835 22/07/2014 13:38:35 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Κρήτης Χανίων PDDI-55227-1093-20140722-142057 22/07/2014 14:20:57 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου PDDI-55227-20749-20140728-125150 28/07/2014 12:51:50 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDDI-55227-1601-20140722-143506 22/07/2014 14:35:06 Επιλεχθείς 30 30 20 10 90 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDDI-55227-2456-20140722-151724 22/07/2014 15:17:24 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής PDDI-55227-2587-20140722-153359 22/07/2014 15:33:59 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Στερεάς Ελλάδας Φωκίδας PDDI-55227-14581-20140724-170351 24/07/2014 17:03:51 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING