ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDDI-55227-19726-20140727-192655 27/07/2014 19:26:55 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-19989-20140727-234216 27/07/2014 23:42:16 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-21733-20140728-153120 28/07/2014 15:31:20 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-22298-20140728-190146 28/07/2014 19:01:46 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-22464-20140728-195027 28/07/2014 19:50:27 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-22709-20140728-205634 28/07/2014 20:56:34 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-22717-20140728-205916 28/07/2014 20:59:16 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-22734-20140728-210631 28/07/2014 21:06:31 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Αττικής Αττικής PDDI-55227-23040-20140728-233735 28/07/2014 23:37:35 Μη Επιλεχθείς 10 0 20 7 37 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING