ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας Φλωρίνης PDDI-55227-683-20140722-131751 22/07/2014 13:17:51 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Αττικής Αττικής PDDI-55227-736-20140722-132228 22/07/2014 13:22:28 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-490-20140722-135455 22/07/2014 13:54:55 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Ηπείρου Ιωαννίνων PDDI-55227-5552-20140722-183201 22/07/2014 18:32:01 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Θεσσαλίας Λάρισας PDDI-55227-7250-20140723-010005 23/07/2014 01:00:05 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Θεσσαλίας Τρικάλων PDDI-55227-7684-20140723-100351 23/07/2014 10:03:51 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDDI-55227-8692-20140723-123113 23/07/2014 12:31:13 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDDI-55227-10287-20140723-161759 23/07/2014 16:17:59 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDDI-55227-10615-20140723-170738 23/07/2014 17:07:38 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDDI-55227-11555-20140723-202259 23/07/2014 20:22:59 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING