ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ηπείρου Ιωαννίνων PDDI-55227-2379-20140722-151412 22/07/2014 15:14:12 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Πελοποννήσου Αργολίδας PDDI-55227-3476-20140722-161119 22/07/2014 16:11:19 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDDI-55227-3573-20140722-162327 22/07/2014 16:23:27 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Πελοποννήσου Κορινθίας PDDI-55227-3728-20140722-162403 22/07/2014 16:24:03 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDDI-55227-4633-20140722-171825 22/07/2014 17:18:25 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDDI-55227-4664-20140722-173627 22/07/2014 17:36:27 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDDI-55227-5324-20140722-182416 22/07/2014 18:24:16 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDDI-55227-5582-20140722-185520 22/07/2014 18:55:20 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Θεσσαλίας Τρικάλων PDDI-55227-5967-20140722-190631 22/07/2014 19:06:31 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ηπείρου Πρεβέζης PDDI-55227-7206-20140723-002045 23/07/2014 00:20:45 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING