ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDDI-55227-19629-20140727-165259 27/07/2014 16:52:59 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDDI-55227-20285-20140728-104057 28/07/2014 10:40:57 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDDI-55227-20838-20140728-123429 28/07/2014 12:34:29 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Ηπείρου Άρτας PDDI-55227-21922-20140728-162556 28/07/2014 16:25:56 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Ηπείρου Πρεβέζης PDDI-55227-463-20140722-130936 22/07/2014 13:09:36 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 2
Κρήτης Ρεθύμνου PDDI-55227-906-20140722-135311 22/07/2014 13:53:11 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 2
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDDI-55227-7751-20140723-101644 23/07/2014 10:16:44 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 2
Ηπείρου Θεσπρωτίας PDDI-55227-16566-20140725-123312 25/07/2014 12:33:12 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 2
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDDI-55227-21866-20140728-160939 28/07/2014 16:09:39 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 2
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDDI-55227-1486-20140722-143308 22/07/2014 14:33:08 Επιλεχθείς 30 30 20 10 90 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING