ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDDI-55227-8292-20140723-114248 23/07/2014 11:42:48 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDDI-55227-9447-20140723-140743 23/07/2014 14:07:43 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDDI-55227-9499-20140723-141952 23/07/2014 14:19:52 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDDI-55227-9991-20140723-153254 23/07/2014 15:32:54 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDDI-55227-12653-20140724-110253 24/07/2014 11:02:53 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Κρήτης Ηρακλείου PDDI-55227-13141-20140724-122108 24/07/2014 12:21:08 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDDI-55227-14173-20140724-154158 24/07/2014 15:41:58 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Πελοποννήσου Κορινθίας PDDI-55227-16970-20140725-144828 25/07/2014 14:48:28 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDDI-55227-17898-20140725-174433 25/07/2014 17:44:33 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDDI-55227-18201-20140725-193540 25/07/2014 19:35:40 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING