Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σύνδεση Παρόχου Κατάρτισης

 
 

Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

Για την εγγραφή σας στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως εισάγετε τον Κωδικό Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Κωδικός ΕΚΕΠΙΣ)

 
 
Τα στοιχεία που περιγράφουν τους Παρόχους Κατάρτισης και τις δομές τους αντλούνται από το Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Μεταβολές των στοιχείων αυτών γίνονται μέσω διαδικασιών που ορίζει ο ΕΟΠΠΕΠ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

Webmaster: Τηλ. 2610 960 326, email: CLOAKING