ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-13432-20151229-141523 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-37707-20150114-162113 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 30 86.00
Θεσσαλίας MINE-39892-33424-20150113-180206 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-7329-20141223-114445 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-18116-20150105-105620 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-20381-20150107-123140 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-23880-20150109-115153 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-22404-20150108-140713 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-20630-20150107-133832 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-34060-20150113-205056 Επιλεχθείς 29.00 11 30.00 15 85.00
Θεσσαλίας MINE-39892-38129-20150114-173811 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-8108-20141223-142803 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-21410-20150107-205801 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-25176-20150109-184427 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-32090-20150113-133743 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-7400-20141223-121343 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-20661-20150107-134740 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38906-20150114-202318 Επιλεχθείς 29.00 11 30.00 15 85.00
Θεσσαλίας MINE-39892-4072-20141222-153920 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-8148-20141223-143855 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-21947-20150108-123454 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-29081-20150112-161038 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-33772-20150113-193316 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-9583-20141224-104218 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-23103-20150108-195146 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38994-20150114-205519 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Θεσσαλίας MINE-39892-12846-20151229-105814 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-8961-20141223-193306 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-23881-20150109-114035 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-29677-20150112-183933 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING