ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Κρήτης MINE-39892-35044-20150114-104312 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-15926-20141231-141228 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-24095-20150109-122811 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-5959-20141222-214418 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Θεσσαλίας MINE-39892-925-20141222-113307 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-9620-20141224-110042 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-24610-20150109-144446 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-29910-20150112-193749 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-35439-20150114-114237 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-31097-20150113-113822 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 30 100.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-35719-20150114-121548 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-16419-20150102-112203 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Θεσσαλίας MINE-39892-12918-20151229-112609 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-9765-20141224-120250 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-24866-20150109-161819 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-31411-20150113-120907 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-35962-20150114-124301 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-1053-20141222-114133 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-35758-20150114-121938 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-30619-20150113-100103 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Θεσσαλίας MINE-39892-22324-20150108-134421 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-12804-20151229-105137 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-26191-20150110-235451 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-31444-20150113-121621 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-15286-20141230-163218 Επιλεχθείς 39.00 21 15.00 30 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-12424-20141228-210350 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-36520-20150114-135019 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38749-20150114-195945 Επιλεχθείς 27.00 11 30.00 15 83.00
Θεσσαλίας MINE-39892-31370-20150113-121937 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-13029-20151229-115415 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING