ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-3094-20141222-135153 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-5289-20141222-185603 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-10549-20141224-221529 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-14068-20151229-184532 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-10810-20141225-175054 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-11588-20141227-122743 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Θεσσαλίας MINE-39892-31036-20150113-112041 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 30 118.00
Ηπείρου MINE-39892-5158-20141222-183013 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-3437-20141222-143146 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-5662-20141222-201847 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-11503-20141227-030537 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-23844-20150109-113137 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-20231-20150107-120206 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-33358-20150113-174227 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Θεσσαλίας MINE-39892-3717-20141222-145205 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 30 114.00
Ηπείρου MINE-39892-18101-20150105-105046 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-3579-20141222-144434 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-7370-20141223-115840 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-12258-20141228-162345 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-24502-20150109-141127 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-37845-20150114-164603 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38184-20150114-175535 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Θεσσαλίας MINE-39892-20216-20150107-113512 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 30 114.00
Ηπείρου MINE-39892-29611-20150112-181323 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-3735-20141222-145741 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-8540-20141223-164400 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-13850-20151229-164824 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-25504-20150109-222904 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-13412-20151229-141929 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-6379-20141223-000925 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING