ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-20472-20150107-124920 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 30 114.00
Ηπείρου MINE-39892-1062-20141222-113603 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-4320-20141222-160715 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-8557-20141223-164623 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-14763-20151230-114531 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-33019-20150113-163736 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-5524-20141222-194448 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-17726-20150104-193625 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Θεσσαλίας MINE-39892-33271-20150113-172058 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 30 114.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-5038-20141222-180552 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-5358-20141222-191858 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-9970-20141224-131418 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-15327-20141230-170910 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-34590-20150114-090421 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-10040-20141224-134615 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-298-20141222-112140 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Θεσσαλίας MINE-39892-23952-20150109-115654 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-5187-20141222-185051 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-13831-20151229-164154 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-15918-20141231-133709 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-16781-20150102-172420 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-34680-20150114-093607 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-10464-20141224-200639 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-36686-20150114-135835 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Θεσσαλίας MINE-39892-31632-20150113-124125 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-7276-20141223-113412 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-15737-20141231-101638 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-16748-20150102-164603 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-17342-20150103-194002 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-34985-20150114-104137 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING