ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-6122-20141222-225817 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-28286-20150112-134538 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 30 81.00
Θεσσαλίας MINE-39892-28627-20150112-143619 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-21726-20150108-102859 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-32208-20150113-135214 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-1619-20141222-121246 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Ηπείρου MINE-39892-8254-20141223-150549 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Πελοποννήσου MINE-39892-14689-20151230-105631 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 30 96.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-11152-20141226-143432 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-37361-20150114-152310 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 30 81.00
Θεσσαλίας MINE-39892-30207-20150112-222130 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-21812-20150108-115310 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-32259-20150113-135829 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-8484-20141223-162234 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Ηπείρου MINE-39892-30663-20150113-100637 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Πελοποννήσου MINE-39892-4632-20141222-164459 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-33902-20150113-200744 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-5795-20141222-210003 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Θεσσαλίας MINE-39892-33094-20150113-164011 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-22106-20150108-123652 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-32729-20150113-154535 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-28423-20150112-140917 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 15 101.00
Ηπείρου MINE-39892-12712-20151229-100941 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Πελοποννήσου MINE-39892-5801-20141222-205428 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-37035-20150114-143920 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-7224-20141223-112514 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35634-20150114-120501 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27646-20150112-120220 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-33673-20150113-192044 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-30173-20150112-212002 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 30 100.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING