ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-27466-20150112-113153 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-32705-20150113-151540 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-9112-20141223-205113 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 30 104.00
Πελοποννήσου MINE-39892-28735-20150112-151341 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-36909-20150114-142016 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-28760-20150112-151841 Επιλεχθείς 17.00 21 30.00 15 83.00
Θεσσαλίας MINE-39892-32925-20150113-160615 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-14143-20151229-193846 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-27714-20150112-121603 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-32736-20150113-152256 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-3062-20141222-135036 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Πελοποννήσου MINE-39892-30617-20150113-095635 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-36900-20150114-143303 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-10445-20141224-194212 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 30 83.00
Θεσσαλίας MINE-39892-2444-20141222-130237 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-14849-20151230-122453 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-28055-20150112-131322 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-32787-20150113-153239 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-4771-20141222-170613 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Πελοποννήσου MINE-39892-34320-20150113-225936 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-18741-20150105-150645 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-23049-20150108-192344 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 30 83.00
Θεσσαλίας MINE-39892-1928-20141222-122651 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-17331-20150103-192315 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-28402-20150112-140040 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-33378-20150113-175241 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-14608-20151230-095925 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Πελοποννήσου MINE-39892-38746-20150114-194323 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-3845-20141222-150321 Επιλεχθείς 37.00 11 30.00 15 93.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-28836-20150112-151502 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 15 81.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING