ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-274-20141222-110911 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-6383-20141223-002514 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-4148-20141222-155508 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 30 104.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-37935-20150114-170039 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Θεσσαλίας MINE-39892-38117-20150114-173526 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-29273-20150112-165312 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Κρήτης MINE-39892-20606-20150107-133825 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-755-20141222-112811 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-2372-20141222-130436 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-6453-20141223-003900 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-6568-20141223-015947 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 30 104.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-39270-20150114-230737 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 15 95.00
Θεσσαλίας MINE-39892-38269-20150114-180821 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-29732-20150112-184529 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-1270-20141222-114520 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-3063-20141222-134654 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-6317-20141222-234853 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-7399-20141223-115857 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-22883-20150108-170150 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 30 104.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-34113-20150113-211036 Επιλεχθείς 37.00 11 30.00 15 93.00
Θεσσαλίας MINE-39892-38634-20150114-192224 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-33305-20150113-174543 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-2654-20141222-131836 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-3288-20141222-141047 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-10039-20141224-135658 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Πελοποννήσου MINE-39892-10471-20141224-201134 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-7555-20141223-122524 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-262-20141222-111156 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 15 91.00
Θεσσαλίας MINE-39892-2980-20141222-134256 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 30 118.00
Ηπείρου MINE-39892-39053-20150114-212919 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING