ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-15146-20151230-143905 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-36315-20150114-133706 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Θεσσαλίας MINE-39892-31618-20150113-124046 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Κρήτης MINE-39892-38889-20150114-202724 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Πελοποννήσου MINE-39892-17218-20150103-152437 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 30 118.00
Ηπείρου MINE-39892-18430-20150105-130826 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 30 114.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-2224-20141222-125143 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-10356-20141224-181505 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-2674-20141222-132218 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-15438-20141230-191451 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Θεσσαλίας MINE-39892-34978-20150114-103919 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Κρήτης MINE-39892-15549-20141230-212223 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 30 116.00
Ηπείρου MINE-39892-29461-20150112-173338 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 30 114.00
Πελοποννήσου MINE-39892-3738-20141222-145418 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 30 112.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-20752-20150107-140942 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-156-20141222-111359 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-12351-20141228-191342 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-31268-20150113-120441 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35243-20150114-111543 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Κρήτης MINE-39892-8113-20141223-142507 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 30 112.00
Πελοποννήσου MINE-39892-15555-20141230-212524 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 30 110.00
Ηπείρου MINE-39892-24226-20150109-130006 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 30 110.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-124-20141222-110456 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-2995-20141222-134239 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-22788-20150108-161654 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-33704-20150113-191636 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35624-20150114-121518 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-24326-20150109-132604 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 30 108.00
Κρήτης MINE-39892-5705-20141222-202801 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Πελοποννήσου MINE-39892-27002-20150112-095014 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING