ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-2225-20141222-124531 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-17562-20150104-134839 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-28539-20150112-142536 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-34095-20150113-211849 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-22648-20150108-152507 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Πελοποννήσου MINE-39892-5429-20141222-192816 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-11743-20141227-154944 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38872-20150114-201306 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 15 81.00
Θεσσαλίας MINE-39892-17135-20150103-130721 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-19581-20150106-150819 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-28669-20150112-144758 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-35100-20150114-105411 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-8986-20141223-195204 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Πελοποννήσου MINE-39892-11174-20141226-153951 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-2829-20141222-132824 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 15 91.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-21656-20150108-094815 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Θεσσαλίας MINE-39892-18041-20150105-103715 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-20465-20150107-124555 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-29305-20150112-170141 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-37629-20150114-160709 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Κρήτης MINE-39892-9715-20141224-114233 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Πελοποννήσου MINE-39892-29841-20150112-191828 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-22736-20150108-163204 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 15 91.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-21823-20150108-111839 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Θεσσαλίας MINE-39892-27847-20150112-123451 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 30 106.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-20818-20150107-143605 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-30887-20150113-105730 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ηπείρου MINE-39892-6875-20141223-103928 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Κρήτης MINE-39892-13147-20151229-123535 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 30 102.00
Πελοποννήσου MINE-39892-29898-20150112-193219 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING