ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Ιονίων Νήσων MINE-39892-22314-20150108-134058 Απορριφθείς 0.00 21 0.00 0 21.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-17290-20150103-180812 Απορριφθείς 0.00 21 0.00 0 21.00
Πελοποννήσου MINE-39892-9642-20141224-110803 Απορριφθείς 7.50 11 0.00 0 18.50
Κρήτης MINE-39892-4511-20141222-164950 Απορριφθείς 7.50 11 0.00 0 18.50
Ηπείρου MINE-39892-16294-20150101-231010 Απορριφθείς 6.00 11 0.00 0 17.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-21845-20150108-112310 Απορριφθείς 0.00 11 0.00 0 11.00
Κρήτης MINE-39892-21891-20150108-114026 Απορριφθείς 0.00 11 0.00 0 11.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-38900-20150114-202323 Απορριφθείς 0.00 11 0.00 0 11.00
Κρήτης MINE-39892-7216-20141223-112248 Απορριφθείς 0.00 11 0.00 0 11.00
Κρήτης MINE-39892-992-20141222-113047 Απορριφθείς 0.00 11 0.00 0 11.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING