ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Ελλάδας Ηλείας PDPL-93414-935-20140722-152352 22/07/2014 15:23:52 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDPL-93414-2174-20140723-103447 23/07/2014 10:34:47 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Αττικής Αττικής PDPL-93414-3319-20140724-163807 24/07/2014 16:38:07 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDPL-93414-3389-20140724-184832 24/07/2014 18:48:32 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ηπείρου Ιωαννίνων PDPL-93414-139-20140722-122231 22/07/2014 12:22:31 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDPL-93414-192-20140722-123643 22/07/2014 12:36:43 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDPL-93414-481-20140722-141219 22/07/2014 14:12:19 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Θεσσαλίας Τρικάλων PDPL-93414-604-20140722-143009 22/07/2014 14:30:09 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDPL-93414-1374-20140722-165152 22/07/2014 16:51:52 Επιλεχθείς 30 30 20 10 90 1
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDPL-93414-4882-20140728-232641 28/07/2014 23:26:41 Επιλεχθείς 30 30 20 10 90 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING