ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Μαιευτικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDMA-64998-239-20140722-172009 22/07/2014 17:20:09 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-230-20140722-163625 22/07/2014 16:36:25 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Αττικής Αττικής PDMA-64998-275-20140722-202244 22/07/2014 20:22:44 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 2
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-542-20140726-215535 26/07/2014 21:55:35 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Αττικής Αττικής PDMA-64998-280-20140722-202904 22/07/2014 20:29:04 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 3
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-117-20140722-131923 22/07/2014 13:19:23 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Αττικής Αττικής PDMA-64998-283-20140722-203959 22/07/2014 20:39:59 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 4
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-158-20140722-142703 22/07/2014 14:27:03 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 4
Αττικής Αττικής PDMA-64998-289-20140722-210637 22/07/2014 21:06:37 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 5
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-134-20140722-142914 22/07/2014 14:29:14 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 5
Σύνολο αποτελεσμάτων: 203
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING