ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHS-89616-76185-20161213-121240 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Βορείου Αιγαίου BRANCHS-89616-56569-20161209-132436 Επιλεχθείς 39 25 30 10 5 0 0 109 1
Ιονίων Νήσων BRANCHS-89616-37163-20161207-104357 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 1
Νοτίου Αιγαίου BRANCHS-89616-122908-20161220-103811 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 1
Αττικής BRANCHS-89616-120350-20161219-180803 Επιλεχθείς 39 25 30 10 5 0 5 114 2
Δυτικής Ελλάδας BRANCHS-89616-21215-20161205-101713 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 2
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHS-89616-29410-20161206-105643 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 2
Θεσσαλίας BRANCHS-89616-81133-20161213-172851 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης BRANCHS-89616-97346-20161215-140333 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 2
Πελοποννήσου BRANCHS-89616-118367-20161219-151345 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100581
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING