ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ιονίων Νήσων BRANCHS-89616-77978-20161213-141557 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 7
Νοτίου Αιγαίου BRANCHS-89616-106048-20161216-142807 Επιλεχθείς 40 25 20 10 0 0 0 95 7
Δυτικής Ελλάδας BRANCHS-89616-66424-20161212-110331 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 8
Αττικής BRANCHS-89616-79806-20161213-155422 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 8
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHS-89616-172006-20161228-145618 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης BRANCHS-89616-50247-20161208-160520 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 8
Θεσσαλίας BRANCHS-89616-55670-20161209-123610 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 8
Ηπείρου BRANCHS-89616-69684-20161212-152737 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 8
Πελοποννήσου BRANCHS-89616-111786-20161217-172322 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 8
Στερεάς Ελλάδας BRANCHS-89616-114705-20161219-115135 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 8
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100581
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING