Αντικείμενα Κατάρτισης (Ειδικότητες Κλάδων) για την ομάδα ωφελούμενων "Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
Αντικείμενα Κατάρτισης (Ειδικότητες Κλάδων)

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα Αντικείμενα Κατάρτισης (Ειδικότητες Κλάδων), για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ) ΕΧΟΥΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΛΑΔΟΥΣ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER) - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER) - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ) - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ) - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING