Ομάδες ωφελουμένων για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ομάδες ωφελουμένων, για να δείτε τα Αντικείμενα Κατάρτισης (Ειδικότητες Κλάδων) της ομάδας.

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30/12/2016 11:59 μ.μ.

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30/12/2016 11:59 μ.μ.
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING