Αντικείμενα Κατάρτισης για την ομάδα ωφελούμενων "Τεχνίτες" για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Αντικείμενα Κατάρτισης

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα Αντικείμενα Κατάρτισης, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ.

Επισκευή και Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου, εκτός αυτοκίνησης (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Επισκευή και Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου, εκτός αυτοκίνησης (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Επιφανειακές Εξορυκτικές Εργασίες (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Επιφανειακές Εξορυκτικές Εργασίες (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Επιφανειακή Eκμετάλλευση Υπαίθριων Λιγνιτωρυχείων με τη Μέθοδο Συνεχούς Λειτουργίας (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Επιφανειακή Eκμετάλλευση Υπαίθριων Λιγνιτωρυχείων με τη Μέθοδο Συνεχούς Λειτουργίας (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Οργάνωση και Διοίκηση Τμημάτων Παραγωγής Εργοταξίου (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Οργάνωση και Διοίκηση Τμημάτων Παραγωγής Εργοταξίου (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Παραγωγική Διαδικασία στη Βιομηχανική Επεξεργασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Παραγωγική Διαδικασία στη Βιομηχανική Επεξεργασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Υπόγειες Εξορυκτικές Εργασίες (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Υπόγειες Εξορυκτικές Εργασίες (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Χειρισμός Κινητών Μηχανημάτων – Μηχανήματα Έργου (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Χειρισμός Κινητών Μηχανημάτων – Μηχανήματα Έργου (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Χειρισμός Μονάδων Παραγωγής Πετρελαιοειδών (Τεχνίτες) - ΤΕΕ Χειρισμός Μονάδων Παραγωγής Πετρελαιοειδών (Τεχνίτες) - ΤΕΕ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING