Ομάδες ωφελουμένων για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ομάδες ωφελουμένων, για να δείτε τα Αντικείμενα Κατάρτισης της ομάδας.

Τεχνίτες Τεχνίτες

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 29/07/2014 11:59 μ.μ.
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING