ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDRA-55831-218-20140722-200701 22/07/2014 20:07:01 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 1
Αττικής Αττικής PDRA-55831-101-20140722-134815 22/07/2014 13:48:15 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 2
Αττικής Αττικής PDRA-55831-121-20140722-141203 22/07/2014 14:12:03 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Αττικής Αττικής PDRA-55831-150-20140722-145648 22/07/2014 14:56:48 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 4
Αττικής Αττικής PDRA-55831-172-20140722-162211 22/07/2014 16:22:11 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 5
Αττικής Αττικής PDRA-55831-198-20140722-174817 22/07/2014 17:48:17 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Αττικής Αττικής PDRA-55831-250-20140723-120329 23/07/2014 12:03:29 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 7
Αττικής Αττικής PDRA-55831-263-20140723-155652 23/07/2014 15:56:52 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 8
Αττικής Αττικής PDRA-55831-100-20140722-123545 22/07/2014 12:35:45 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 9
Αττικής Αττικής PDRA-55831-115-20140722-133426 22/07/2014 13:34:26 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 87
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING