ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-24853-20130415-170403 15/04/2013 17:04:03 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2
Αττικής YU-97498-25489-20130415-170407 15/04/2013 17:04:07 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 3
Αττικής YU-97498-25036-20130415-170416 15/04/2013 17:04:16 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4
Αττικής YU-97498-25460-20130415-170432 15/04/2013 17:04:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 8
Αττικής YU-97498-25423-20130415-170522 15/04/2013 17:05:22 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 11
Αττικής YU-97498-25556-20130415-170604 15/04/2013 17:06:04 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 14
Αττικής YU-97498-25688-20130415-170612 15/04/2013 17:06:12 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 16
Αττικής YU-97498-25615-20130415-170657 15/04/2013 17:06:57 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 19
Αττικής YU-97498-25724-20130415-170801 15/04/2013 17:08:01 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 21
Αττικής YU-97498-25872-20130415-170824 15/04/2013 17:08:24 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 23
Αττικής YU-97498-25890-20130415-170901 15/04/2013 17:09:01 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 27
Αττικής YU-97498-25237-20130415-170957 15/04/2013 17:09:57 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 30
Αττικής YU-97498-25868-20130415-171035 15/04/2013 17:10:35 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 33
Αττικής YU-97498-25510-20130415-171132 15/04/2013 17:11:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 36
Αττικής YU-97498-25810-20130415-171152 15/04/2013 17:11:52 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 39
Αττικής YU-97498-26051-20130415-171226 15/04/2013 17:12:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 40
Αττικής YU-97498-26168-20130415-171502 15/04/2013 17:15:02 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 50
Αττικής YU-97498-26300-20130415-171729 15/04/2013 17:17:29 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 55
Αττικής YU-97498-25815-20130415-171810 15/04/2013 17:18:10 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 58
Αττικής YU-97498-26458-20130415-171941 15/04/2013 17:19:41 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 63
Αττικής YU-97498-25762-20130415-172008 15/04/2013 17:20:08 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 64
Αττικής YU-97498-26432-20130415-172106 15/04/2013 17:21:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 66
Αττικής YU-97498-26581-20130415-172326 15/04/2013 17:23:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 76
Αττικής YU-97498-26645-20130415-172526 15/04/2013 17:25:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 82
Αττικής YU-97498-26750-20130415-172741 15/04/2013 17:27:41 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 90
Αττικής YU-97498-26867-20130415-172832 15/04/2013 17:28:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 92
Αττικής YU-97498-26812-20130415-173133 15/04/2013 17:31:33 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 99
Αττικής YU-97498-26644-20130415-173437 15/04/2013 17:34:37 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 106
Αττικής YU-97498-27210-20130415-173608 15/04/2013 17:36:08 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 112
Αττικής YU-97498-27182-20130415-173650 15/04/2013 17:36:50 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 114
Αττικής YU-97498-26526-20130415-173723 15/04/2013 17:37:23 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 117
Αττικής YU-97498-27356-20130415-173814 15/04/2013 17:38:14 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 119
Αττικής YU-97498-27508-20130415-173842 15/04/2013 17:38:42 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 120
Αττικής YU-97498-27165-20130415-173933 15/04/2013 17:39:33 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 123
Αττικής YU-97498-27434-20130415-173939 15/04/2013 17:39:39 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 124
Αττικής YU-97498-27491-20130415-174112 15/04/2013 17:41:12 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 126
Αττικής YU-97498-27430-20130415-174434 15/04/2013 17:44:34 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 134
Αττικής YU-97498-27710-20130415-174535 15/04/2013 17:45:35 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 137
Αττικής YU-97498-28020-20130415-175028 15/04/2013 17:50:28 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 151
Αττικής YU-97498-27965-20130415-175133 15/04/2013 17:51:33 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 154
Αττικής YU-97498-28243-20130415-175406 15/04/2013 17:54:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 167
Αττικής YU-97498-27282-20130415-175436 15/04/2013 17:54:36 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 168
Αττικής YU-97498-27682-20130415-175438 15/04/2013 17:54:38 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 169
Αττικής YU-97498-28409-20130415-175622 15/04/2013 17:56:22 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 176
Αττικής YU-97498-27802-20130415-175735 15/04/2013 17:57:35 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 185
Αττικής YU-97498-27982-20130415-175826 15/04/2013 17:58:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 186
Αττικής YU-97498-28324-20130415-175951 15/04/2013 17:59:51 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 187
Αττικής YU-97498-28512-20130415-180018 15/04/2013 18:00:18 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 189
Αττικής YU-97498-28545-20130415-180358 15/04/2013 18:03:58 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 201
Αττικής YU-97498-28277-20130415-180548 15/04/2013 18:05:48 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 206
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1025
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING