ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-24853-20130415-170403 15/04/2013 17:04:03 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 2
Αττικής YU-97498-25489-20130415-170407 15/04/2013 17:04:07 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 3
Αττικής YU-97498-25036-20130415-170416 15/04/2013 17:04:16 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4
Αττικής YU-97498-13554-20130415-143931 15/04/2013 14:39:31 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 5
Αττικής YU-97498-23890-20130415-163706 15/04/2013 16:37:06 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 6
Αττικής YU-97498-25460-20130415-170432 15/04/2013 17:04:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 8
Αττικής YU-97498-26425-20130415-171952 15/04/2013 17:19:52 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 8
Αττικής YU-97498-196158-20130517-103354 17/05/2013 10:33:54 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 9
Αττικής YU-97498-25423-20130415-170522 15/04/2013 17:05:22 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 11
Αττικής YU-97498-32738-20130415-193104 15/04/2013 19:31:04 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 11
Αττικής YU-97498-25556-20130415-170604 15/04/2013 17:06:04 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 14
Αττικής YU-97498-25688-20130415-170612 15/04/2013 17:06:12 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 16
Αττικής YU-97498-196182-20130517-105131 17/05/2013 10:51:31 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 16
Αττικής YU-97498-25615-20130415-170657 15/04/2013 17:06:57 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 19
Αττικής YU-97498-25724-20130415-170801 15/04/2013 17:08:01 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 21
Αττικής YU-97498-25872-20130415-170824 15/04/2013 17:08:24 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 23
Αττικής YU-97498-62899-20130416-173855 16/04/2013 17:38:55 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 23
Αττικής YU-97498-64301-20130416-183727 16/04/2013 18:37:27 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 25
Αττικής YU-97498-73399-20130417-112606 17/04/2013 11:26:06 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 26
Αττικής YU-97498-25890-20130415-170901 15/04/2013 17:09:01 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 27
Αττικής YU-97498-86247-20130417-234759 17/04/2013 23:47:59 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 29
Αττικής YU-97498-25237-20130415-170957 15/04/2013 17:09:57 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 30
Αττικής YU-97498-25868-20130415-171035 15/04/2013 17:10:35 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 33
Αττικής YU-97498-102537-20130419-124225 19/04/2013 12:42:25 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 33
Αττικής YU-97498-108978-20130420-120929 20/04/2013 12:09:29 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 35
Αττικής YU-97498-25510-20130415-171132 15/04/2013 17:11:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 36
Αττικής YU-97498-25810-20130415-171152 15/04/2013 17:11:52 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 39
Αττικής YU-97498-26051-20130415-171226 15/04/2013 17:12:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 40
Αττικής YU-97498-128286-20130424-105154 24/04/2013 10:51:54 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 41
Αττικής YU-97498-155566-20130503-120351 03/05/2013 12:03:51 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 49
Αττικής YU-97498-26168-20130415-171502 15/04/2013 17:15:02 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 50
Αττικής YU-97498-165082-20130509-151855 09/05/2013 15:18:55 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 53
Αττικής YU-97498-26300-20130415-171729 15/04/2013 17:17:29 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 55
Αττικής YU-97498-176832-20130513-162505 13/05/2013 16:25:05 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 57
Αττικής YU-97498-25815-20130415-171810 15/04/2013 17:18:10 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 58
Αττικής YU-97498-187832-20130515-180906 15/05/2013 18:09:06 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 59
Αττικής YU-97498-197202-20130517-120545 17/05/2013 12:05:45 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 61
Αττικής YU-97498-205087-20130518-172849 18/05/2013 17:28:49 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 63
Αττικής YU-97498-26458-20130415-171941 15/04/2013 17:19:41 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 63
Αττικής YU-97498-25762-20130415-172008 15/04/2013 17:20:08 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 64
Αττικής YU-97498-208205-20130519-222943 19/05/2013 22:29:43 Επιλεχθείς 30 20 20 10 10 90 64
Αττικής YU-97498-26432-20130415-172106 15/04/2013 17:21:06 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 66
Αττικής YU-97498-1059-20130415-121931 15/04/2013 12:19:31 Επιλεχθείς 30 20 20 0 10 80 74
Αττικής YU-97498-26581-20130415-172326 15/04/2013 17:23:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 76
Αττικής YU-97498-197480-20130517-122754 17/05/2013 12:27:54 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 81
Αττικής YU-97498-26645-20130415-172526 15/04/2013 17:25:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 82
Αττικής YU-97498-2223-20130415-122758 15/04/2013 12:27:58 Επιλεχθείς 30 20 20 0 10 80 84
Αττικής YU-97498-26750-20130415-172741 15/04/2013 17:27:41 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 90
Αττικής YU-97498-197670-20130517-124215 17/05/2013 12:42:15 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 91
Αττικής YU-97498-26867-20130415-172832 15/04/2013 17:28:32 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 92
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING