ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΚ από 15.6.2013 έως 21.06.2013
της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

Τα εγγεγραμμένα ΚΕΚ δίνονται στη δημοσιότητα σύμφωνα με την από 30.07.2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, συμπληρωματικό πίνακα με τα ΚΕΚ που εγγράφονται στο Μητρώο ΚΕΚ από 15.6.2013 έως και 21.06.2013 για να συμμετέχουν στη δράση voucher στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας, που συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Τα ενδιαφερόμενα ΚΕΚ δεν θα ενημερωθούν με άλλο τρόπο εγγράφως ή ατομικά.

Κατεβάστε σε μορφή .pdf τους πίνακες εκκεγραμμένων ΚΕΚ πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο

Πίνακας Εγγεγραμμένων ΚΕΚ απο 23.05.2013 μέχρι 04.06.2013

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING