ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ΜΕΧΡΙ 14.06.2013, ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΚ
της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει συμπληρωματικό πίνακα με τα ΚΕΚ που εγγράφονται μέχρι 14.06.2013 στο Μητρώο ΚΕΚ για να συμμετέχουν στη δράση voucher στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας, που συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Τα εγγεγραμμένα ΚΕΚ δίνονται στη δημοσιότητα σύμφωνα με την από 15.06.2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν θα ενημερωθούν με άλλο τρόπο εγγράφως ή ατομικά.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ΚΕΚ στην εν λόγω δράση, δηλαδή μετά τις 21.06.2013, το ΤΕΕ θα συγκροτήσει το Μητρώο ΚΕΚ και θα δώσει στη δημοσιότητα τους οριστικούς πίνακες των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΚΕΚ.

Ακολουθούν οι Πίνακες των εγγεγραμμένων, μέχρι 14.06.2013, ΚΕΚ στο Μητρώο ΚΕΚ, οι οποίοι περιλαμβάνουν ανά Διοικητική Περιφέρεια ομαδοποιημένα τα ΚΕΚ και τα αντικείμενα κατάρτισης που κάθε ΚΕΚ επέλεξε να υλοποιήσει σ’ αυτήν, καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για κάθε ΚΕΚ τα οποία αντλήθηκαν από την αίτησή του και από τα στοιχεία του ΕΚΕΠΙΣ.

Κατεβάστε σε μορφή .pdf τους πίνακες εκκεγραμμένων ΚΕΚ πατώντας στους παρακάτω σύνδεσμους

Πίνακας Εγγεγραμμένων ΚΕΚ απο 23.05.2013 μέχρι 04.06.2013

Πίνακας Εγγεγραμμένων ΚΕΚ από 05.06.2013 μέχρι 14.06.2013

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING