Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-50715080-20210118-180237 18/01/2021 18:02:37 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-84184662-20210119-103715 19/01/2021 10:37:15 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-63586590-20210119-105435 19/01/2021 10:54:35 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-59590478-20210119-110947 19/01/2021 11:09:47 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-11477924-20210119-113222 19/01/2021 11:32:22 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-60838305-20210119-114808 19/01/2021 11:48:08 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-51348861-20210119-115452 19/01/2021 11:54:52 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-56163176-20210119-115652 19/01/2021 11:56:52 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-97243455-20210119-120109 19/01/2021 12:01:09 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-58807362-20210119-120618 19/01/2021 12:06:18 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-12203607-20210119-120727 19/01/2021 12:07:27 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-46412523-20210119-121152 19/01/2021 12:11:52 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-32851654-20210119-121801 19/01/2021 12:18:01 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-66292261-20210119-122604 19/01/2021 12:26:04 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-35432100-20210119-123139 19/01/2021 12:31:39 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-62925497-20210119-124536 19/01/2021 12:45:36 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-66107307-20210119-125041 19/01/2021 12:50:41 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-54258441-20210122-144742 22/01/2021 14:47:42 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-24649674-20210122-145621 22/01/2021 14:56:21 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-45524563-20210122-150430 22/01/2021 15:04:30 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-53928372-20210122-151119 22/01/2021 15:11:19 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-92556927-20210122-151953 22/01/2021 15:19:53 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-86552462-20210122-152712 22/01/2021 15:27:12 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-61482146-20210122-153504 22/01/2021 15:35:04 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-27304606-20210122-154132 22/01/2021 15:41:32 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-58349815-20210122-154728 22/01/2021 15:47:28 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-24378315-20210122-155441 22/01/2021 15:54:41 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-24726278-20210122-160104 22/01/2021 16:01:04 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-14248692-20210122-160937 22/01/2021 16:09:37 Επιλεχθείς
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FORTO-35222161-20210122-161634 22/01/2021 16:16:34 Επιλεχθείς
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5770
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING