ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)»

  1. Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.494 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.

  2. Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.

  3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
 |   | 
Α/Α Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής Δήμος απασχόλησης Π.Ε. Δήμου απασχόλησης Δ.Π. Δήμου απασχόλησης
1 998336867 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
2 998336918 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
3 998337128 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
4 998337278 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
5 998337308 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
6 998338407 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
7 998338418 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
8 998338432 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
9 998338568 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
10 998339468 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
11 998339911 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
12 998340690 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
13 998341978 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
14 998342493 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
15 998342643 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
16 998343240 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
17 998343851 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
18 998343991 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Κεντρικής Μακεδονίας
19 998344020 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
20 998344269 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
21 998344971 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
22 998347037 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
23 998348330 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
24 998350712 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
25 998351852 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Κεντρικής Μακεδονίας
26 998352008 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
27 998352768 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
28 998353240 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
29 998353307 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
30 998354958 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1873
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING