Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Στο Μητρώο Ωφελουμένων


για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ»
Πρόσκληση:
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ»

Λυπούμαστε, αλλά η προθεσμία υποβολής αίτησης έληξε στις 13/06/2014 11:59 μ.μ..

 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING