Ομάδες ωφελουμένων για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ομάδες ωφελουμένων, για να δείτε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ομάδας.

Ιατροί Ιατροί

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20/12/2013 11:59 μ.μ.

Νοσηλευτές/τριες Νοσηλευτές/τριες

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20/12/2013 11:59 μ.μ.

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20/12/2013 11:59 μ.μ.

ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20/12/2013 11:59 μ.μ.

ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20/12/2013 11:59 μ.μ.

Διοικητικού Οικονομικού Διοικητικού Οικονομικού

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20/12/2013 11:59 μ.μ.

Πληροφορικής Πληροφορικής

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20/12/2013 11:59 μ.μ.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING