Συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισηςγια το πρόγραμμα
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ»
πρόσκληση:
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Σημείωση: Η εμφάνιση της Δομής του Παρόχου Κατάρτισης στην παρακάτω λίστα και στο χάρτη, προϋποθέτουν τη δημιουργία νέου τμήματος ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος των Παρόχων Κατάρτισης.

Φίλτρα αναζήτησης

Επιλέξτε την περιφέρεια στην οποία θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση.

Επιλέξτε την περιφερειακή ενότητα στην οποία θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση.

Εισάγετε την επωνυμία του ΚΕΚ που αναζητάτε.

Εισάγετε τη διεύθυνση κοντά στην οποία θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση.

 1. 0
 2. 25
 3. 50
 4. 75
 5. 100
 6. 125
 7. 150
 8. 175
 9. 200

Ορίστε τη μέγιστη απόσταση από τη διεύθυνση που εισάγατε.

Το φίλτρο με βάση τη ταχυδρομική διεύθυνση λειτουργεί μόνο για τις δομές των ΚΕΚ οι οποίες διαθέτουν πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό και Τ.Κ.).

 
 • Αναζητήστε τα Κεντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που συμμετέχουν στην πρόσκληση με βάση την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα, την Επωνυμία του ΚΕΚ, μια διεύθυνση, ή συνδυασμό αυτών.
 • Σε περίπτωση αναζήτησης με βάση διεύθυνση, χρησιμοποιήστε την μπάρα κύλισης «Ακτίνα» για να καθορίσετε τη μέγιστη απόσταση στην οποία θέλετε να βρείτε ΚΕΚ.
 • Ο χάρτης και ο πίνακας ενημερώνονται αυτόματα σύμφωνα με τις επιλογές σας.
 • Χρημσιμοποιήστε το κουμπί «Καθαρισμός» για να επαναφέρετε το χάρτη και τον πίνακα στην αρχική τους κατάσταση.
 • Κάντε κλικ σε ένα σημάδι στο χάρτη για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
 

Στο χάρτη απεικονίζονται μόνο τα ΚΕΚ των οποίων οι δομές κατάρτισης διαθέτουν πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση. Συμβουλευτείτε τον πίνακα για την πλήρη λίστα των ΚΕΚ που συμμετέχουν.

Υπόμνημα:
 • = ΚΕΚ που συμμετέχει με ιδιόκτητη δομή.
 • = ΚΕΚ που συμμετέχει με σχολική μονάδα.
ΚΕΚ Δομή Τύπος Πληροφ.
Διεύθυνση Τηλ. Web Email
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING