Συμμετέχοντες Πάροχοι Κατάρτισηςγια την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

πρόσκληση:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Σημείωση: Η εμφάνιση της Δομής του Παρόχου Κατάρτισης στην παρακάτω λίστα και στο χάρτη, προϋποθέτουν τη δημιουργία νέου τμήματος ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος των Παρόχων Κατάρτισης.

Φίλτρα αναζήτησης

Επιλέξτε την περιφέρεια στην οποία θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση.

Επιλέξτε την περιφερειακή ενότητα στην οποία θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση.

Εισάγετε την επωνυμία του Παρόχου Κατάρτισης που αναζητάτε.

Εισάγετε τη διεύθυνση κοντά στην οποία θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση.

 1. 0
 2. 25
 3. 50
 4. 75
 5. 100
 6. 125
 7. 150
 8. 175
 9. 200

Ορίστε τη μέγιστη απόσταση από τη διεύθυνση που εισάγατε.

Το φίλτρο με βάση τη ταχυδρομική διεύθυνση λειτουργεί μόνο για τις δομές των Παρόχων Κατάρτισης οι οποίες διαθέτουν πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό και Τ.Κ.).

 
 • Αναζητήστε τα Κεντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που συμμετέχουν στην πρόσκληση με βάση την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα, την Επωνυμία του ΚΕΚ, μια διεύθυνση, ή συνδυασμό αυτών.
 • Σε περίπτωση αναζήτησης με βάση διεύθυνση, χρησιμοποιήστε την μπάρα κύλισης «Ακτίνα» για να καθορίσετε τη μέγιστη απόσταση στην οποία θέλετε να βρείτε ΚΕΚ.
 • Ο χάρτης και ο πίνακας ενημερώνονται αυτόματα σύμφωνα με τις επιλογές σας.
 • Χρημσιμοποιήστε το κουμπί «Καθαρισμός» για να επαναφέρετε το χάρτη και τον πίνακα στην αρχική τους κατάσταση.
 • Κάντε κλικ σε ένα σημάδι στο χάρτη για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
 

Στο χάρτη απεικονίζονται μόνο τα ΚΕΚ των οποίων οι δομές κατάρτισης διαθέτουν πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση. Συμβουλευτείτε τον πίνακα για την πλήρη λίστα των ΚΕΚ που συμμετέχουν.

Υπόμνημα:
 • = ΚΕΚ που συμμετέχει με ιδιόκτητη δομή.
 • = ΚΕΚ που συμμετέχει με σχολική μονάδα.
Πάροχος Κατάρτισης Δομή Τύπος Πληροφ.
Διεύθυνση Τηλ. Web Email
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING