Καλωσορίσατε

 Καλωσορίσατε στo σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 Στην παρούσα ειδική ιστοσελίδα θα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες θα υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) όπως αυτό ορίζεται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο.

Τελευταίες Ανακοινώσεις


Μπορείτε να δείτε όλες τις ανακοινώσεις μέσω της επιλογής "Προσκλήσεις", επιλέγοντας την επιθυμητή πρόσκληση.

Για να δείτε το Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων τελικής φάσης για την κατάρτισή τους μέσω Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των Κ.Δ.Β.Μ., παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για να δείτε το Οριστικό Μητρώο των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι., παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε την Παρασκευή 10/03/2023, το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και την Τετάρτη 22/03/2023 23:59:59. Παρακαλούνται όσοι υπέβαλαν αίτηση την Παρασκευή 10/03/2023 να συνδεθούν με τους κωδικούς TAXIS και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέχρι την Τετάρτη 22/03/2023 23:59:59. Όσοι δεν προβούν στην παραπάνω ενέργεια, δε θα συμπεριληφθούν στα μητρώα ωφελούμενων. Δε θα δοθεί άλλη παράταση.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού δελτίου τύπου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Για τη λήψη του σχετικού Μητρώου Οφελουμένων Α' Φάσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ  εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού πίνακα Αποκλειόμενων Α' Φάσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ  εδώ.


Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ  εδώ.
Για τη λήψη του σχετικού Μητρώου των Αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ  εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού Μητρώου των ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ  εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού Μητρώου των Παρόχων πιστοποίησης προσώπων, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ  εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού Μητρώου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING