ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDPL-93414-2950-20140724-083514 24/07/2014 08:35:14 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 3
Αττικής Αττικής PDPL-93414-133-20140722-122113 22/07/2014 12:21:13 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Δυτικής Μακεδονίας Φλωρίνης PDPL-93414-263-20140722-124825 22/07/2014 12:48:25 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDPL-93414-280-20140722-130216 22/07/2014 13:02:16 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDPL-93414-427-20140722-135129 22/07/2014 13:51:29 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Ηπείρου Ιωαννίνων PDPL-93414-688-20140722-143841 22/07/2014 14:38:41 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Θεσσαλίας Λάρισας PDPL-93414-679-20140722-144218 22/07/2014 14:42:18 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDPL-93414-787-20140722-145948 22/07/2014 14:59:48 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDPL-93414-853-20140722-151220 22/07/2014 15:12:20 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDPL-93414-917-20140722-151721 22/07/2014 15:17:21 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING