ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας Λάρισας PDPL-93414-103-20140722-121104 22/07/2014 12:11:04 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Δυτικής Μακεδονίας Φλωρίνης PDPL-93414-113-20140722-121700 22/07/2014 12:17:00 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDPL-93414-102-20140722-122220 22/07/2014 12:22:20 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDPL-93414-245-20140722-123932 22/07/2014 12:39:32 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Ηπείρου Άρτας PDPL-93414-271-20140722-125557 22/07/2014 12:55:57 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Πελοποννήσου Κορινθίας PDPL-93414-258-20140722-130734 22/07/2014 13:07:34 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDPL-93414-366-20140722-132350 22/07/2014 13:23:50 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDPL-93414-436-20140722-135737 22/07/2014 13:57:37 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDPL-93414-518-20140722-140952 22/07/2014 14:09:52 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDPL-93414-611-20140722-142715 22/07/2014 14:27:15 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING