ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

  1. Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.

  2. Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.

  3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
 |   | 
Α/Α Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής Δήμος απασχόλησης Π.Ε. Δήμου απασχόλησης Δ.Π. Δήμου απασχόλησης
1 1014664715 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
2 1014664775 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
3 1014666127 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θεσσαλίας
4 1014666149 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
5 1014666165 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
6 1014666339 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
7 1014666417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
8 1014666689 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
9 1014666842 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δυτικής Μακεδονίας
10 1014666979 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεσσαλίας
11 1014666991 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
12 1014668127 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεσσαλίας
13 1014668269 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
14 1014668496 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Κεντρικής Μακεδονίας
15 1014669277 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
16 1014670145 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
17 1014670923 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
18 1014670962 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας
19 1014671015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
20 1014671228 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θεσσαλίας
21 1014671495 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
22 1014671977 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
23 1014672344 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
24 1014673595 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
25 1014673883 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
26 1014674095 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στερεάς Ελλάδας
27 1014674575 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θεσσαλίας
28 1014674687 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
29 1014675415 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεσσαλίας
30 1014675805 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING