ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101240
Διακριτικός Τίτλος: ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΦΛΙΑ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 1
Δυναμικότητα: 150
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Θεσσαλίας
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 13,900
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
50.36%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 150
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 6
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΒΑΣΣΑΝΗ 9, ΒΟΛΟΣ  38333
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2421030535 / 2421030530
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING