«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101163
Διακριτικός Τίτλος: I.DE.A. Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΦΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 151
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Κεντρικής Μακεδονίας
  • Κρήτης
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 170,550
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
78.37%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 104
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 5
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΧΡ. ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑNΤΖΑΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54627
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310546816 / 2310532820

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 47
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95, ΧΑΝΙΑ  73131
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2821086940 / 2821086341
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING