ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Ιονίων Νήσων MINE-39892-27022-20150112-095429 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-1512-20141222-115742 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-30727-20150113-101724 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-36315-20150114-133706 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-15438-20141230-191451 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-31268-20150113-120441 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-33704-20150113-191636 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-37935-20150114-170039 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-39270-20150114-230737 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 15 95.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-34113-20150113-211036 Επιλεχθείς 37.00 11 30.00 15 93.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-262-20141222-111156 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 15 91.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-11588-20141227-122743 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-33358-20150113-174227 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38184-20150114-175535 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-6379-20141223-000925 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-17726-20150104-193625 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-298-20141222-112140 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-36686-20150114-135835 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-37707-20150114-162113 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 30 86.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-34060-20150113-205056 Επιλεχθείς 29.00 11 30.00 15 85.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38906-20150114-202318 Επιλεχθείς 29.00 11 30.00 15 85.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38994-20150114-205519 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-5959-20141222-214418 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-16419-20150102-112203 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-30619-20150113-100103 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-38749-20150114-195945 Επιλεχθείς 27.00 11 30.00 15 83.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-28760-20150112-151841 Επιλεχθείς 17.00 21 30.00 15 83.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-10445-20141224-194212 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 30 83.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-23049-20150108-192344 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 30 83.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-28836-20150112-151502 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 15 81.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 428
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING