Αντικείμενα Κατάρτισης (Ειδικότητες Κλάδων) για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα Αντικείμενα Κατάρτισης (Ειδικότητες Κλάδων), για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ) ΕΧΟΥΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΛΑΔΟΥΣ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ - Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ

 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING