Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων


της πράξης:
«Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος- (Α’ κύκλος)»