ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDDI-19595-105-20140722-122111 22/07/2014 12:21:11 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDDI-19595-119-20140722-122518 22/07/2014 12:25:18 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Θεσσαλίας Τρικάλων PDDI-19595-135-20140722-124751 22/07/2014 12:47:51 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Αττικής Αττικής PDDI-19595-154-20140722-130634 22/07/2014 13:06:34 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDDI-19595-132-20140722-131324 22/07/2014 13:13:24 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDDI-19595-213-20140722-142807 22/07/2014 14:28:07 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-19595-358-20140722-154256 22/07/2014 15:42:56 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDDI-19595-365-20140722-155459 22/07/2014 15:54:59 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Θεσσαλίας Λάρισας PDDI-19595-389-20140722-161344 22/07/2014 16:13:44 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Ηπείρου Θεσπρωτίας PDDI-19595-412-20140722-163342 22/07/2014 16:33:42 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 474
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING