ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Επισκεπτών Υγείας»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDEP-49152-167-20140722-142640 22/07/2014 14:26:40 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDEP-49152-102-20140722-121542 22/07/2014 12:15:42 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Ηπείρου Ιωαννίνων PDEP-49152-130-20140722-132732 22/07/2014 13:27:32 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDEP-49152-193-20140722-150717 22/07/2014 15:07:17 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Θεσσαλίας Τρικάλων PDEP-49152-339-20140722-201320 22/07/2014 20:13:20 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Θεσσαλίας Λάρισας PDEP-49152-576-20140726-153950 26/07/2014 15:39:50 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDEP-49152-136-20140722-135406 22/07/2014 13:54:06 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDEP-49152-311-20140722-175256 22/07/2014 17:52:56 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDEP-49152-113-20140722-123543 22/07/2014 12:35:43 Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 1
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDEP-49152-125-20140722-130326 22/07/2014 13:03:26 Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 184
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING