ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Πελοποννήσου Αργολίδας PDPL-93414-1774-20140722-193953 22/07/2014 19:39:53 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Ηπείρου Πρεβέζης PDPL-93414-1871-20140722-203900 22/07/2014 20:39:00 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDPL-93414-2046-20140723-015422 23/07/2014 01:54:22 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Κρήτης Χανίων PDPL-93414-3551-20140725-091101 25/07/2014 09:11:01 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Κρήτης Ρεθύμνου PDPL-93414-3668-20140725-115443 25/07/2014 11:54:43 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 2
Πελοποννήσου Κορινθίας PDPL-93414-389-20140722-133916 22/07/2014 13:39:16 Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 2
Κρήτης Λασιθίου PDPL-93414-3659-20140725-121619 25/07/2014 12:16:19 Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 2
Στερεάς Ελλάδας Φωκίδας PDPL-93414-4504-20140728-122107 28/07/2014 12:21:07 Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 2
Ηπείρου Θεσπρωτίας PDPL-93414-933-20140722-153211 22/07/2014 15:32:11 Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 2
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDPL-93414-4852-20140728-223819 28/07/2014 22:38:19 Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING