ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDPL-93414-3812-20140725-150129 25/07/2014 15:01:29 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Κρήτης Ρεθύμνου PDPL-93414-3816-20140725-150026 25/07/2014 15:00:26 Επιλεχθείς 30 30 20 7 87 1
Ηπείρου Πρεβέζης PDPL-93414-300-20140722-130011 22/07/2014 13:00:11 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Κρήτης Χανίων PDPL-93414-337-20140722-131241 22/07/2014 13:12:41 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDPL-93414-1383-20140722-165923 22/07/2014 16:59:23 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Πελοποννήσου Αργολίδας PDPL-93414-1708-20140722-190708 22/07/2014 19:07:08 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDPL-93414-2374-20140723-124039 23/07/2014 12:40:39 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Στερεάς Ελλάδας Φωκίδας PDPL-93414-2645-20140723-163549 23/07/2014 16:35:49 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Κρήτης Λασιθίου PDPL-93414-4593-20140728-141828 28/07/2014 14:18:28 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 1
Ηπείρου Θεσπρωτίας PDPL-93414-4746-20140728-185031 28/07/2014 18:50:31 Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING