ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDPL-93414-594-20140722-143045 22/07/2014 14:30:45 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDPL-93414-831-20140722-145751 22/07/2014 14:57:51 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDPL-93414-909-20140722-151643 22/07/2014 15:16:43 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDPL-93414-997-20140722-153117 22/07/2014 15:31:17 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDPL-93414-1054-20140722-153902 22/07/2014 15:39:02 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου PDPL-93414-1120-20140722-160335 22/07/2014 16:03:35 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDPL-93414-1320-20140722-164136 22/07/2014 16:41:36 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Κρήτης Ηρακλείου PDPL-93414-1514-20140722-173644 22/07/2014 17:36:44 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDPL-93414-1840-20140722-202115 22/07/2014 20:21:15 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής PDPL-93414-2995-20140724-101925 24/07/2014 10:19:25 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING